Българо – Гръцки Онлайн Преводач

  To:     

Гръцкия език е един от най-старите живи езици днес. Много думи от Българския и други езици са взети от него през годините и днес се използва широко от 13 милиона души като майчин език. Това е безплатен онлайн преводач от Гръцки на Български и Български на Гръцки, които превежда цели текстове.

Loading Facebook Comments ...