Българо – Ирландски Онлайн Преводач и Речник

  To:     

Ирландски език се говори от 350 000 души като майчин и е един от официалните езици в република Ирландия. Днес е изместен основно от Английски език, които се използва масово. Това е безплатен речник и преводач от Ирландски на Български и Български на Ирландски, които превежда цял текст и отделни думи.

Loading Facebook Comments ...