Българо – Македонски Онлайн Преводач

  To:     

Македонския език е официален за република Македония и се говори от близо 2 милиона души. Макар, че Македонците твърдят, че техния език е отделна от Българския езикова норма. Българска Академия на Науките не зачита Македонския за отделен език, а и всички Българи знаят, че Македонския си е чист Български с няколко променени букви. Макар, че няма нужда от превод на този език. Ето ви безплатен онлайн преводач за него.

Loading Facebook Comments ...