Българо – Руски Речник Онлайн

russianРуския език е един от десетте най-говорени езици на света с повече от 144 милиона хора, които използват Руски за главен език. Днес е широко разпространен сред славянските държави и най-вече в Русия. Той е основен език на редица страни от бившия “Съветски съюз”. Днес е широко разпространен като втори език, като се нарежда на второ място сред Английския. Това е речник разработен от Babylon и поддържа превод на повече от 75 езика, включително и руски. От Бабилон предлагат възможност за превод на отделни думи или цял текст от Български на Руски, но и на останалите поддържани езици. Можете да го изтеглите от тук – Download

Loading Facebook Comments ...