Инструменти за изучаване на чужди

От тук можете да изтеглите различни инструменти, които да ви помогнат във изучаването на чужди езици, както и приложения за проверка и коригиране на правописни грешки.

Zamunda на Български език

Конвертор от Латиница на Кирилица

Български интерфейс за Windows XP

Правописен речник за MS Office 2003/2007/2010